"ซามูไร ฮีทสโตรก" Heat Stroke โรคลมแดด --- เขตร้อนรีวิว EP.4