HTD Free Wi-Fi

(ประชาสัมพันธ์) 📶📶📶 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนพร้อมให้บริการฟรี! Wi-Fi เพียงแค่ท่านติดต่อขอรหัสที่งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ — Log In Wi-Fi ชื่อ HTD-Guest และกรอกรหัสที่ท่านได้รับ เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถท่องโลก Internet ได้อย่างไม่มีสะดุด

หมายเหตุ
– ผู้รับบริการต้องใช้เลข HN ในการยืนยันตัวตน
– ฟรี Wi-Fi สามรถใช้ได้ที่ ชั้น 1- 6 เท่านั้น
– สามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมง ต่อ 1 รหัสเข้าใช้งาน
– ผู้รับบริการคลินิกท่องเที่ยว ชั้น 3 สามารถขอรหัสที่คลินิกได้เลย

#เป็นไข้ให้เขตร้อนดูแล #คลินิกไข้ตลอด24ชั่วโมง #โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน #มหาวิทยาลัยมหิดล