ร่วมงานกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ยินดีรับเภสัชกรจบใหม่)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
รายละเอียดงาน
 • เภสัชกรผู้ป่วยใน
 • เวลางานปกติ จันทร์ – ศุกร์ 8-16 น. (เวรดึกนอกเวลาสัปดาห์ละ 1 วัน)
 • เงินเดือน+ค่าวิชาชีพ+ค่าเวร 35,000++ บาท/เดือน
 • วันหยุด 13 วัน/ปี ลาพักร้อน 10 วันต่อปี (สะสมได้)
 • มีประกันสังคม (โรงพยาบาลในเครือมหิดล) ประกันกลุ่ม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ติดต่อสอบถามได้ที่ patama.tap@mahidol.ac.th โทร 096-9520514 ในเวลาทำการ

ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

 • อายุ 24- 35 ปี เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาล มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีใจรักงานบริการ

รายละเอียดงาน

 • สังกัดฝ่ายการพยาบาล
 • ปฏิบัติงานหอผู้ป่วยใน

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ kongkeaw.yon@mahidol.ac.th หรือ ติดต่อฝ่ายการพยาบาล โทร 02-306-9142 ในเวลาทำการ

 

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า 
 • อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันสมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่าน หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สุขภาพดี มีใจบริการ ขยัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

รายละเอียดงาน

 • ดูแล รักษา ทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์
 • รับส่งเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สิ่งส่งตรวจวิเคราะห์
 • ตรวจสอบสิ่งส่งตรวจ และลงทะเบียนรับในระบบ
 • และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เวลางานปกติ จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 16.00น. 
 • เงินเดือน 10,190 บาท
 • มีประกันสังคม (โรงพยาบาลในเครือมหิดล) ประกันกลุ่ม  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (เมื่อพ้นการทดลองงาน 6 เดือน)

ติดต่อสอบถามได้ที่ chatnapa.dua@mahidol.ac.th โทร 02-3069167 ในเวลาทำการ

กรอกแบบฟอร์มสมัครงานได้ที่นี่

โปรดอ่านรายละเอียด และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.