เช็ควัน และเวลามารับวัคซีน Pfizer เข็ม 3 ที่นี่!

ท่านที่รับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 จากรพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายนและ ธันวาคม 2564 ขอให้ท่านเข้ามารับวัคซีน Pfizer เข็ม 3 (บูสเตอร์) ตามวัน และเวลาในภาพได้เลยนะครับ
หมายเหตุ
– เฉพาะผู้ที่รับเข็มที่ 2 จากรพ.เวชศาสตร์เขตร้อนเท่านั้น
– ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับเข็ม 3 มาจากที่อื่น
– ไม่สามารถเลื่อนวันได้
– สามารถตรวจสอบวันที่ได้รับเข็มที่ 2 ได้ใน App และ Line@ “หมอพร้อม”
**สำหรับอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่รับวัคซีนที่มหาวิทยาลัย รพ.จะประสานกับมหาวิทยาลัยเพื่อนัดหมายวันเข้าไปฉีดให้ต่อไป ขอให้ติดตามข่าวจากทางมหาวิทยาลัย