วันที่ 20 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบประกาศนียบัตรแก่งานกายภาพบำบัด เนื่องจากไม่มีบุคลากรในหน่วยงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งแต่เริ่มการระบาดครั้งแรกในประเทศไทย จนถึง 5 เมษายน 2565 รวม 814 วัน พร้อมทั้งได้รับชุดตรวจ ATK จำนวน 28 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่นักกายภาพบำบัด ได้ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดอย่างปลอดภัยทั้งบุคลากรและผู้มารับบริการต่อไป

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment