งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (TMD) ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. (ปิดรับบัตรนัดเวลา 19.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป โดยผู้ป่วยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่ 02-3069171 (ในวันและเวลาทำการ)

หมายเหตุ

  • คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการปิดทำการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ผู้ป่วยใหม่ ต้องนัดพบแพทย์เพื่อส่งปรึกษากายภาพบำบัดก่อน

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment