งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ขอแจ้งวันหยุดให้บริการทางกายภาพบำบัด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ดังนี้

    • วันที่ 1 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เนื่องใน​วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

    • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

ผู้ป่วยสามารถเลื่อนนัดทางโทรศัพท์ได้ที่ 02-3069171 (ในวันและเวลาทำการ)

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment