งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ขอแจ้งวันหยุดให้บริการทางกายภาพบำบัด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ดังนี้

    • วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567 เนื่องใน​วันหยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

    • วันที่ 12 – 16 เมษายน พ.ศ. 2567 เนื่องใน​วันหยุดพิเศษ วันสงกรานต์ และวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

ผู้ป่วยสามารถเลื่อนนัดทางโทรศัพท์ได้ที่ 02-3069171 (ในวันและเวลาทำการ)

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment