กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ Wow Rally Day 2022

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2565

TMH

“We are SAFE and SURVIVE

6-7 สิงหาคม 2565

ภายในงานพบกับ

  • ฐานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
  • Passport กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ Wow Rally Day – HA 2022 คลิก
  • แบบประเมินความพึงพอใจองค์กร ประจำปี 2565 (สามารถขอรับรหัสโทเค็นในการตอบแบบสอบถามได้ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพ) คลิก
  • แบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Patient Safety Culture Survey) ประจำปี 2565 คลิก
  • แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ Wow Rally Day – HA 2022 คลิก
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ปิดลงทะเบียนวันที่ 30 มิถุนายน 2565) คลิก

▶ ภาพกิจกรรม

Wow Rally Day 2022