ขอความร่วมมืองดเยี่ยมผู้ป่วยในช่วง COVID-19

วิดีโอคอล

ประกาศจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน ให้เยี่ยมทางโทรศัพท์ วิดีโอคอล หรือวิธีการอื่นๆแทนการเดินทางมายังโรงพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงจากการรับเชื้อ