Acupuncture

ฝังเข็มคือ?

ฝังเข็ม
เป็นการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์แผนจีน วิธีการรักษาแบบฝังเข็มเป็นการใช้เข็มแทงลงไปในร่างกาย กระตุ้นให้เกิดอาการเจ็บและมีการตอบสนองต่อการกระตุ้นนั้น ให้เกิดการซ่อมแซมหรือรักษาในส่วนที่ขาดหายไป หรือส่วนที่เกินก็จะถูกระบายออก โดยจะหลีกเลี่ยงการใช้ยาในการรักษาแบบทางเลือกนี้

ฝังเข็มเจ็บมั้ย
ก็จะเจ็บนิดนึง เนื่องจากเป็นการแทงเข็มลงไปในร่างกาย และใช้ความเจ็บในการกระตุ้นกระแสประสาท ทำให้เส้นเลือดขยาย การไหลเวียนของเลือดเยอะขึ้น เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือด รวมไปถึงสารหลั่งต่างๆ ก็จะช่วยซ่อมแซมในส่วนต่างๆได้ดีขึ้น

การฝังเข็มรักษาอะไรบ้าง
1. คนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการปวด เช่น ปวดหัว ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดขา หรือเข่าเสื่อม เป็นต้น จะฝังเข็มประมาณ 4-5ครั้งอาการก็จะดีขึ้น บางรายอาจจะฝังเข็มถึง 10 ครั้งแล้วค่อยหยุดพักได้ สำหรับรายที่เป็นแค่กล้ามเนื้ออักเสบธรรมดา สามารถฝังเข็ม 1-2 ครั้ง และกระตุ้นด้วยไฟฟ้า คนไข้ก็จะดีขึ้น หลังจากนั้นหากมีอาการก็สามารถมาทำซ้ำได้
2. ปรับสภาพร่างกาย คนไข้ที่มีจะมีอาการ เช่น ภูมิแพ้ หูดับ การปรับประจำเดือน ใช้เวลาประมาณ 10 ครั้ง โดยจะมาอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ก็จะกลับมากระตุ้น บางรายอาจจะ 4-5 ครั้ง บางรายก็อาจจะ 10 ครั้งตามกำหนด
3. ปรับระบบ ฮอร์โมนของร่างกาย ประจำเดือน วัยทอง ชะลอวัย กลุ่มนี้จะทำอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ทำจำนวน 10 ครั้ง

ฝังเข็ม 64

การเตรียมตัวก่อนมาฝังเข็ม
ปรกติการฝังเข็มจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที เนื่องจากว่าฝังเข็มแล้วเส้นเลือดขยายมีการไหลเวียนมากขึ้น เพราะฉะนั้นคนไข้ต้องเตรียมตัวมาก่อน คือ 1. นอนพักให้เพียงพอ 2.ทานอาหารก่อนมาประมาณ 30 นาที 3.ใส่เสื้อผ้าหลวมๆสบายๆ เมื่อมาถึงรพ.ท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดและนอนรอทำการฝังเข็มต่อไป
ฝังเข็มมีผลข้างเคียงหรือไม่
เนื่องจากมีการใช้เข็มแทงลงไปยังร่างกาย บางรายอาจจะรู้สึกหน่วงๆหรืออั้นอยู่ประมาณ 1 วัน ตื่นขึ้นมาก็จะดีขึ้น ในบางรายเข็มอาจจะไปโดนในส่วนของเส้นเลือด ทำให้มีเลือดออก ประมาณ 1-2 สัปดาห์ จ้ำเลือดก็จะหายไป บางรายอาจจะเกิดอาการความดันลด อาจจะเกิดอาการหน้ามืดเป็นลม ถ้าดื่มน้ำหวาน หรือนอนพัก อาการก็จะดีขึ้นได้ครับ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่นี่

เป็นไข้ให้ ``เขตร้อน`` ดูแล