ระบบนัดหมายสำหรับคลินิกความเป็นเลิศด้านโรคพยาธิ Parasite Excellence Clinic

คำแนะนำ

  1. คลินิกพยาธิ เปิดเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 13.00-15.30น. ให้การตรวจรักษาโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  2. ค่าธรรมเนียมแพทย์ในคลินิกพิเศษ 400 (เบิกไม่ได้)
  3. คลินิกพยาธิเปิดให้บริการเฉพาะผุ้ป่วยที่น้ดหมายเท่านั้น ท่านสามารถทำนัด Online จากระบบด้านล่าง

ทำบัตรโรงพยาบาล ONLINE

Loading...