ระบบนัดหมายสำหรับคลินิกความเป็นเลิศด้านโรคอุจจาระร่วง Diarrheal Excellence Clinic

คำแนะนำ

  1. คลินิกโรคอุจจาระร่วง เปิดเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 13.00-15.30น. ให้การตรวจรักษาโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  2. ค่าธรรมเนียมแพทย์ในคลินิกพิเศษ 400 (เบิกไม่ได้)
  3. คลินิกโรคอุจจาระร่วงเปิดให้บริการเฉพาะผุ้ป่วยที่น้ดหมายเท่านั้น ท่านสามารถทำนัด Online จากระบบด้านล่าง
  4. ถ้าท่านมีอาการอุจจาระร่วงรุนแรง เช่น ถ่ายบ่อยมาก มีไข้ ปวดท้องมาก อ่อนเพลีย กินอาหารหรือน้ำไม่ได้ ควรรีบไปพบแพทย์ โดยไม่ต้องรอนัดหมาย ท่านสามารถไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือมาตรวจได้ที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ที่คลินิกไข้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทำบัตรโรงพยาบาล ONLINE

Loading...