ระบบนัดหมายสำหรับบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Sinovac) เข็มที่ 2 

นัดหมายฉีดวันอาทิตย์ที่ 23, 30 พฤษภาคม 2564 ณ.หอผู้ป่วยนอกชั้น 3 อาคารราชนครินทร์

 

วันที่ฉีดเข็มที่ 1วันนัดในใบนัดเดิมวันที่นัดได้
30 เมษายน21 พฤษภาคมอาทิตย์ที่ 23 พค. 9-15น.
2 พฤษภาคม23 พฤษภาคมอาทิตย์ที่ 23 พค. 9-15น.
5 พฤษภาคม27 พฤษภาคมอาทิตย์ที่ 30 พค. 9-14น.

คำแนะนำ

  1. ขอให้เลือกวันนัดให้ตรงกับวันที่แนะนำในตาราง
  2. ไม่ควรฉีดวัคซีนก่อนถึงกำหนดนัด แต่การฉีดเลยกำหนดเล็กน้อยไม่เป็นไร
  3. คำแนะนำก่อนฉีดวัคซีน
   • ก่อนฉีดวัคซีนควรพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มนำ้มากๆ
   • หลีกเลี่ยงการใช้ยาลดนำ้มุก (Pseudoephridine) อย่างน้อย 48 ชม.
   • เลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อน ถ้าท่าน
    • กำลังไม่สบาย มีไข้
    • มีอาการปวดไมเกรนรุนแรง 1-2 วันก่อนฉีด
    • เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อุบัติเหตุที่สมอง ภายใน 3 เดือน
    • เพิ่งคลอดบุตร ภายใน 6 สัปดาห์
    • เพิ่งกินยาไมเกรน (cafergot/relpax) ภายใน 5 วัน
  4. การมีประจำเดือนไม่ได้เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตามมีผู้เชี่ยวชาญบางท่าน แนะนำให้เลื่อนการฉีดไปก่อนในวันที่ท่านมีประจำเดือน
  5. ผลข้างเคียงทางระบบประสาทพบน้อยมาก และหายกลับมาเป็นปกติทุกราย ผู้สนใจอ่านข้อมูลได้ที่นี่
Loading...