ระบบนัดหมายคลินิกโรคผิวหนัง (Skin Clinic)

คำแนะนำ

    1. เนื่องจากคลินิกผิวหนังมีคนไข้เก่า และผู้มารับบริการ walkin อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการนัดหมายคลินิกผิวหนังจะทำได้จำกัด และมีเพียงบางช่วงเท่านั้น
    2. ผู้ป่วยใหม่สามารถนัดหมาย พบแพทย์ได้เฉพาะเวลา 10.30-11.00น.
    3. ผู้ป่วยที่ต้องการทำหัตถการเช่น ฉีดโบท๊อกซ์  laser ฯลฯ ต้องพบแพทย์เพื่อปรึกษาก่อน เมื่อแพทย์พิจารณาแล้วจะนัดทำหัตถการต่างๆในครั้งต่อไป
    4. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ควรทำบัตรโรงพยาบาลก่อนนัดหมาย

ทำบัตรโรงพยาบาล ONLINE

 

Loading...