ระบบนัดหมายสำหรับคลินิกพิเศษ TMD โรคหัวใจ

คำแนะนำ

    1. คลินิกพิเศษโรคหัวใจ เปิดวันพุธ. 13.00 – 15.00น. ให้การตรวจรักษาโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ
    2. เนื่องจากคลินิกโรคหัวใจมีคนไข้เก่า อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการนัดหมายคลินิกโรคหัวใจจะทำได้จำกัด และมีเพียงบางช่วงเท่านั้น
    3. ปัจจุบันเปิดให้ทำนัดหมาย Online ในคลินิกโรคหัวใจได้เฉพาะ วันอังคารแรกของเดือน เวลา 16.00-17.00น.เท่านั้น
    4. ผู้รับบริการคลินิกพิเศษต้องเสียค่าแพทย์ 400 บาท (เบิกไม่ได้) และค่าบริการของโรงพยาบาล 150 บาท (เบิกได้ 50 บาท) ส่วนค่ายาจะมีราคาสูงกว่าปกติประมาณ 10-15%
    5. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ควรทำบัตรโรงพยาบาลก่อนนัดหมาย

ทำบัตรโรงพยาบาล ONLINE

 

Loading...