ระบบนัดหมายคลินิกเวชศาสตร์แผนไทย (นวดแผนไทย)

S__43778092
รายการนวดระยะเวลาราคา (บาท)เบิกได้ (บาท)
นวดฝ่าเท้า1 ชั่วโมง250200
นวดตัว1 ชั่วโมง 20 นาที250200
นวดตัว2 ชั่วโมง350200
นวดประคบ1 ชั่วโมง 10 นาที250250
นวดคอ บ่า ไหล่30 นาที100100
นวดคอ บ่า ไหล่1 ชั่วโมง200200

คำแนะนำ

   1. คลินิกเวชศาสตร์แผนไทย ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ
   2. เนื่องจากมีผู้ป่วยเก่ามารับบริการเป็นจำนวนมาก ทางหน่วยจึงเปิดรับนัดหมาย Online เฉพาะเวลา 14.00 น.เท่านั้น และกรุณามาก่อนเวลานัด 10 นาที
   3. ในเวลาอื่นนอกเหนือจากเวลา 14.00น. สามารถ walkin ได้ตามปกติ
   4. ผู้ป่วยที่จะใช้สิทธิเบิก ต้องพบแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบัน ในวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 11.30 น.
   5. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ควรทำบัตรโรงพยาบาลก่อนนัดหมาย
    ทำบัตรโรงพยาบาล ONLINE
Loading...