ระบบนัดหมายคลินิกเวชศาสตร์แผนไทย (นวดแผนไทย)

S__43778092
รายการนวดระยะเวลาราคา (บาท)เบิกได้ (บาท)
นวดฝ่าเท้า1 ชั่วโมง270200
นวดตัว1 ชั่วโมง 20 นาที300200
นวดตัว2 ชั่วโมง400200
นวดประคบ1 ชั่วโมง 10 นาที280250
นวดคอ บ่า ไหล่30 นาที120120
นวดคอ บ่า ไหล่1 ชั่วโมง220200

คำแนะนำ

   1. คลินิกเวชศาสตร์แผนไทย ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ
   2. ผู้ป่วยที่จะใช้สิทธิเบิก ต้องพบแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบัน ในวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 11.30 น.
   3. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล กรุณาทำบัตรโรงพยาบาลก่อนนัดหมาย
    ทำบัตรโรงพยาบาล ONLINE
   4. คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดการให้บริการและราคา
Loading...