ระบบนัดหมายคลินิกพิเศษโรคผิวหนัง (TMD Skin Clinic)

คำแนะนำ

  1. คลินิกพิเศษโรคผิวหนัง เปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์เวลา 9.00-11.00น. เนื่องจากคลินิกผิวหนังมีคนไข้เก่า และผู้มารับบริการ walkin อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการนัดหมายคลินิกผิวหนังจะทำได้จำกัด และมีเพียงบางช่วงเท่านั้น
  2. ผู้ป่วยใหม่สามารถนัดหมาย พบแพทย์ได้เฉพาะเวลา 10.15-10.45น. เท่านั้น
  3. ผู้รับบริการคลินิกพิเศษต้องเสียค่าแพทย์ 400 บาท (เบิกไม่ได้) และค่าบริการของโรงพยาบาล 150 บาท (เบิกได้ 50 บาท) ส่วนค่ายาจะมีราคาสูงกว่าปกติประมาณ 10-15%
  4. ผู้ป่วยที่ต้องการทำหัตถการเช่น ฉีดโบท๊อกซ์  laser ฯลฯ ต้องพบแพทย์เพื่อปรึกษาก่อน เมื่อแพทย์พิจารณาแล้วจะนัดทำหัตถการต่างๆในครั้งต่อไป
  5. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ควรทำบัตรโรงพยาบาลก่อนนัดหมาย

    

Loading...