ระบบนัดหมายสำหรับคลินิกพิเศษ โรคทางเดินอาหารและตับ (TMD GI)

คำแนะนำ

    1. คลินิกพิเศษโรคทางเดินอาหารและตับ เปิดเฉพาะวันพฤหัสบดีเวลา 17.00-19.00น. ให้การตรวจรักษาโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
    2. ท่านสามารถทำนัดพบแพทย์ได้ในช่วงเวลา 18.00 และ 18.30น. เท่านั้น  เนื่องจากเวลาอื่นอาจารย์แพทย์ต้องตรวจคนไข้เก่าที่ต้องรับยาต่อเนื่อง
    3. ผู้รับบริการคลินิกพิเศษต้องเสียค่าแพทย์ 400 บาท (เบิกไม่ได้) และค่าบริการของโรงพยาบาล 150 บาท (เบิกได้ 50 บาท) ส่วนค่ายาจะมีราคาสูงกว่าปกติประมาณ 10-15%
    4. ในกรณีที่ท่านต้องการส่องกล้องทางเดินอาหาร จะต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาก่อน และแพทย์จะนัดท่านอีกครั้งเพื่อทำหัตถการ เนื่องจากท่านต้องมีการเตรียมตัว งดน้ำงดอาหารล่วงหน้า
    5. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ควรทำบัตรโรงพยาบาลก่อนนัดหมาย ทำประวัติใหม่ที่นี่

 

Loading...