ระบบนัดหมายสำหรับคลินิกพิเศษ วัคซีนเด็กและวัยรุ่น

คำแนะนำ

   1. คลินิกพิเศษวัคซีนเด็ก เปิดเฉพาะวันศุกร์เวลา 13.00-14.00น. ให้การตรวจรักษาโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
   2. ผู้รับบริการคลินิกพิเศษต้องเสียค่าแพทย์ 400 บาท (เบิกไม่ได้) และค่าบริการของโรงพยาบาล 150 บาท (เบิกได้ 50 บาท)
   3. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ควรทำบัตรโรงพยาบาลก่อนนัดหมาย

  ทำบัตรโรงพยาบาล ONLINE

   

  Loading...