ระบบนัดหมายสำหรับคลินิกพิเศษ วัคซีนเด็กและวัยรุ่น

คำแนะนำ

    1. คลินิกพิเศษวัคซีนเด็ก เปิดเฉพาะวันศุกร์เวลา 13.00-14.00น. ให้การตรวจรักษาโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
    2. ผู้รับบริการคลินิกพิเศษต้องเสียค่าแพทย์ 400 บาท (เบิกไม่ได้) และค่าบริการของโรงพยาบาล 150 บาท (เบิกได้ 50 บาท)
    3. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ควรทำบัตรโรงพยาบาลก่อนนัดหมาย
Loading...