ระบบนัดหมายสำหรับคลินิกพิเศษโรคติดเชื้อ

คำแนะนำ

    1. คลินิกพิเศษโรคติดเชื้อเปิดเฉพาะวันพุธเวลา 16.30-18.00น. ให้การตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง
    2. ผู้รับบริการคลินิกพิเศษต้องเสียค่าแพทย์ 400 บาท (เบิกไม่ได้) และค่าบริการของโรงพยาบาล 150 บาท (เบิกได้ 50 บาท) ส่วนค่ายาจะมีราคาสูงกว่าปกติประมาณ 10-15%
    3. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ควรทำบัตรโรงพยาบาลก่อนนัดหมาย
      ทำบัตรโรงพยาบาล ONLINE
Loading...