วิธีการมาตรวจ COVID 19 ที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

**** เนื่องจากสถานการณ์ระบาดที่รุนแรง และมีผู้ขอมาตรวจเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลอาจจำเป็นต้องปิดหรือจำกัดการตรวจ ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการมาขอตรวจ

กรุณาติดตามข่าวสาร update จาก facebook ของโรงพยาบาล facebook.com/tmhospital ก่อนมาโรงพยาบาล

 

** ถ้าท่านสบายดี แต่จะขอใบรับรองแพทย์ COVID19 ก่อนเดินทาง หรือเพื่อยื่นวีซ่า ขอรับบริการได้ที่ คลินิกนักท่องเที่ยว

ถ้าท่านไม่สบาย ท่านสามารถมาขอตรวจ COVID19 ที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ 3 วิธีคือ

1 นัดหมายมาตรวจที่ ARI clinic

 • เป็นวิธีที่สะดวกที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการไม่มาก หรือผู้ที่สงสัยว่าจะติด COVID19
 • ท่านสามารถนัดมาตรวจได้ในวันเวลาราชการเท่านั้น โดยนัดได้เฉพาะในช่วงเช้า
 • ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการติดโรค ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สามารถตรวจ COVID ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ lab อย่างไรก็ตามท่านต้องเสียเงินส่วนเกิน เป็นค่าบริการของโรงพยาบาล และค่าทำบัตรเล็กน้อย แล้วแต่สิทธิพื้นฐานของท่าน แต่ไม่เกิน 150 บาท
 • ถ้าแพทย์ประเมินแล้ว ท่านไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงในการติด COVID19 ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ lab เอง ประมาณ 3000 บาท
** ปิดระบบนัดหมายชั่วคราว

2 Walk-in มาตรวจที่คลินิกไข้หวัด

 • ท่านสามารถ walkin มาตรวจที่คลินิกไข้หวัด (ARI Clinic) โดยไม่ต้องทำนัดหมายล่วงหน้า
 • คลินิกไข้หวัดจะเปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30น.-12.00น.
 • เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ถ้าไม่เคยรับบริการที่โรงพยาบาลมาก่อน กรุณาทำบัตรโดยกด link ด้านล่าง
 • แพทย์จะทำการประเมินและให้คำแนะนำท่าน
 • ถ้าท่านเข้าเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ Lab COVID19

**** เนื่องจากสถานการณ์ระบาดที่รุนแรง และมีผู้ขอมาตรวจเป็นจำนวนมาก ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการมาขอตรวจ คิวตรวจอาจจะเต็ม กรุณาติดตามข่าวสาร update จาก facebook ของโรงพยาบาล facebook.com/tmhospital

3 Walk-in มาตรวจที่คลินิกไข้ (Fever Clinic)

 • ท่านสามารถ walkin มาตรวจคลินิกไข้ ในช่วงเวลาที่คลินิกไข้หวัดปิดทำการ เช่น นอกเวลาราชการ
 • กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรอง ว่าท่านต้องการตรวจโรค COVID19 ก่อนเข้ารับบริการ
 • เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ท่านสามารถกรอกข้อมูลต่อไปนี้ผ่านระบบ Online
 • ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวก เท่ากับการนัดหมาย หรือการมาที่คลินิกไข้หวัด เนื่องจากเป็นนอกเวลาทำการ

ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ COVID 19

 • มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจากต่างประเทศทุกเที่ยวบิน ทุกช่องทางระหว่างประเทศเดินทางกลับจากต่างประเทศ ภายใน 14 วันที่ผ่านมา
 • มาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

ต้องนัดหมายล่วงหน้าเพื่อตรวจ COVID 19 หรือไม่

เพื่อความสะดวก แนะนำให้ทำนัดหมายมาเพื่อตรวจ COVID19 โดยคลิกที่นี่ ท่านอาจจะ walkin มาที่ ARI clinic ได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ  แต่ถ้าท่านไม่สบายนอกเวลาราชการ แนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือมาตรวจได้ที่คลินิกไข้ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่มีอาการ ตรวจ COVID19 ได้ไหม

สามารถขอตรวจได้ แต่ถ้าไม่เข้าเกณฑ์ และไม่อยู่ในข่ายคัดกรองซึ่งแพทย์เป็นผู้ประเมิน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ทาง Online ก่อนมาที่โรงพยาบาล

ถ้ามีความเสี่ยง เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค ตรวจฟรีหรือไม่

ถ้าท่านมีอาการและ/หรือมีความเสี่ยงตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ LAB COVID test อย่างไรก็ตามท่านต้องเสียเงินส่วนเกินเป็นค่าบริการ และค่าทำบัตรโรงพยาบาลประมาณไม่เกิน 150 บาท

ถ้าไม่เข้าเกณฑ์ ต้องเสียเงินเท่าไร

ต้องเสียค่าใช้จ่าย 3000 บาท เป็นอัตรารวมทุกอย่าง ทั้งค่าทำบัตร ค่าตรวจ Lab ค่าแพทย์ และค่าบริการของโรงพยาบาล

ใช้เวลารอผล Lab นานแค่ไหน และผลจะถูกแจ้งทางไหน

ผล Lab จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการ ผล Lab จะถูกส่งทาง Email หรือแจ้งทางโทรศัพท์ ถ้าท่านต้องการใบรับรองแพทย์ ท่านต้องมารับด้วยตัวเองในวันรุ่งขึ้น

ถ้าผลเป็นบวก คือติด COVID19 ต้องทำอย่างไร

ถ้าผลยืนยันว่าเป็น COVID19 ท่านจำเป็นต้องมารักษาตัวในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นคนไข้ใน  ซึ่งท่านจะนอนรักษาในห้องเดี่ยว แยกโรค และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment