คำแนะนำในการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ทั่วไป)

ช่วงอายุวัคซีนป้องกันโรค ที่แนะนำให้ฉีดหมายเหตุ
ผู้ใหญ่ อายุ 19-26 ปี
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปี
วัคซีนบาดทะยักและคอตีบ
ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี
วัคซีนอีสุกอีใส
ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ (กรณีไม่ทราบ หรือไม่เคยเป็นมาก่อน ควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน)
วัคซีนหัด-คางทูม- หัดเยอรมัน
ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์
วัคซีนเอชพีวี
ควรฉีดตั้งแต่วัยรุ่นตอนต้น (การฉีดวัคซีนไม่สามารถ ทดแทนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก)
วัคซีนตับอักเสบเอ
ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน
วัคซีนตับอักเสบบี
ฉีด 3 เข็ม (ควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน)
ผู้ใหญ่ อายุ 27-64 ปี
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปี
วัคซีนบาดทะยักและคอตีบ
ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี
วัคซีนอีสุกอีใส
ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ (กรณีไม่ทราบ หรือไม่เคยเป็นมาก่อน ควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน)
วัคซีนตับอักเสบบี
ฉีด 3 เข็ม (ควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน)
ผู้ใหญ่ อายุมากกว่า 65 ปี
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปี
วัคซีนบาดทะยักและคอตีบ
ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี
วัคซีนอีสุกอีใส
ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ (กรณีไม่ทราบ หรือไม่เคยเป็นมาก่อน ควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน)
วัคซีนตับอักเสบบี
ฉีด 3 เข็ม (ควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน)
วัคซีนนิวโมคอคคัส (สามารถทำให้เกิดโรคปอดบวม โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด)
ชนิด 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม
ชนิด 23 สายพันธุ์ 1 เข็ม

อ้างอิง: สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2561

**หากท่านมีโรคประจำตัว หรือตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment