งาน TropMed Quality Fair

ครั้งที่ 2

Mahidol_TropMed

Innovation 5.0: Are you OK? We OKR.

6 สิงหาคม 2564

TQF2
เข้าร่วมงาน TQF2
รางวัล TQF2

ภายในงานพบกับ

  • การเสวนา เรื่อง “OKRs” โดย รศ.นพ.วัชรพงศ์  ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
  • Knowledge Management (KM) เรื่อง ESRPeL
  • การนำเสนอ Oral Presentation / Poster Presentation
  • นิทรรศการผลงานคุณภาพจากหน่วยงานสังกัดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (รูปแบบออนไลน์)
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งผลงานและ Template Poster คลิก  
  • ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มส่งผลงาน คลิก  
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งผลงาน คลิก  
  • กำหนดการงาน TropMed Quality Fair ครั้งที่ 2 คลิก
  • เข้าร่วมโหวตผลงาน Popular Vote ผ่าน Facebook : TropMed Quality Fair คลิก

▶ ผลงาน R2R, R2I, OKRs

▶ ผลงาน QD

▶ รางวัล

▶ ภาพกิจกรรม

TropMed Quality Fair ครั้งที่ 2

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment