กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2566

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ท่านสามารถเข้าร่วมพิธีเปิดเวลา 9.00น. ที่ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และร่วมกันทำความสะอาดภายในหน่วยงานของท่าน 

หมายเหตุ บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาแต่งกายด้วยเสื้อกีฬาสีคณะฯ และกางเกงทรงสุภาพ