" 3 สุดยอดความเชี่ยวชาญ ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน"

หลายท่านอาจจะยังไม่เคยมารับบริการที่โรงพยาบาลฯ และอาจจะยังสงสัยว่าทางโรงพยาบาลให้บริการอะไรบ้าง วันนี้แอดมินเลยขอนำเสนอ 3 คลินิกเด่นของทางรพ. ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลยังมีบริการอื่นๆ อีกมากมายไว้ให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน (ไว้แอดมินจะนำมาแนะนำในอนาคตนะครับ 😊) ซึ่งท่านสามารถแตะที่รูปเพื่อเข้าไปดูรายละเอียด และนัดหมายการบริการได้ที่

– คลินิกไข้ –
“เป็นไข้ให้ เขตร้อนดูแล” คลินิกไข้เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง คือสโลแกนของโรงพยาบาล เนื่องจากอาการไข้เกิดได้จากหลายสาเหตุ จำเป็นต้องใช้การตรวจทาง lab ที่ทันสมัย จะทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งทางทีมแพทย์ของโรงพยาบาลประกอบด้วยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จะคอยการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐาน นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีหอผู้ป่วยสามัญ/พิเศษ และไอซียู ที่สามารถดูแลรักษาคนไข้โรคเขตร้อนที่จำเป็นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย
https://www.tropmedhospital.com/fever-clinic

– คลินิกพยาธิ(คลินิกความเป็นเลิศทางด้านโรคเขตร้อน) –
หนึ่งในสุดยอดความเชี่ยวชาญของทางโรงพยาบาล ในคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีภาควิชาที่มีการเรียนการสอนทางด้านพยาธิ และโรคเขตร้อนมายาวนานกว่า 60 ปี และมีโรงพยาบาลที่ให้การรักษาด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้นถ้าสงสัยตัวเองว่าเป็นโรคพยาธิ ควรปรึกษาแพทย์ ไม่แนะนำให้ซื้อยาถ่ายพยาธิกินเอง เนื่องจากพยาธิมีหลายชนิด จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง สามารถทำนัดหมายล่วงหน้าที่

https://www.tropmedhospital.com/tropmed-excellence-clinic

– คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลินิกนักท่องเที่ยว) –
หนึ่งในคลินิกที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ไปทำงาน หรือไปราชการในประเทศต่าง ๆ โดยให้บริการคำปรึกษา และดูแลสุขภาพก่อนและหลังเดินทาง การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันมาลาเรียอย่างถูกวิธี ตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทาง รวมถึงการรักษาโรคเขตร้อนทุกประเภท ที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยว สามารถนัดหมายและดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
https://www.thaitravelclinic.com/th/