เวชศาสตร์แผนไทย(นวด) *ผู้รับบริการจะต้องฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็มเท่านั้น*

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวชศาสตร์แผนไทย(นวด) จะเปิดให้บริการในวัน ให้บริการในวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 07.00 – 19.00 น. (ปิดรับบัตรเวลา 17.30 น.)*ผู้รับบริการจะต้องฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็มเท่านั้น*

ผู้ป่วยใหม่ ต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยประเมินก่อนนวดในวันจันทร์ – เสาร์ ในช่วงเวลา 9.00 – 11.30 น.

มาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 ของเวชศาสตร์แผนไทย
– ผู้รับบริการจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
– มีการจัดพื้นที่ห่างระหว่างบุคคลมากกว่า 1.5 เมตร
– มีแอลกอฮอล์เจลทุกจุดให้บริการ
– เมื่อนวดเสร็จจะมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทันที
– ต้องรับการตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองก่อนการรับบริการทุกครั้ง

โทรนัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่ 02-3069169, 02-3069100 ต่อ 1652
รายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติม : https://www.tropmedhospital.com/thai-traditional-medicine…