ประกาศ การให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

แบบฟอร์มลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 กับศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ในวันที่ 24 พ.ค. 2566 (ประชาชนทั่วไป)

โปรดอ่านรายรายละเอียด

1. หากท่านไม่มีบัตรเลขที่โรงพยาบาล HN รพ. หรือจำไม่ได้ ให้คลิกเพื่อลงทะเบียนใหม่/ตรวจสอบที่นี่

2. สำหรับชาวไทย ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

3. วัคซีนที่ท่านจะได้รับคือ Moderna ชนิด Bivalent

4. ทางรพ.งดรับ walk-in ท่านต้องทำการจองและได้รับ E-mail ยืนยันเท่านั้น

หมายเหตุ :

1. หากลงทะเบียนสำเร็จท่านจะได้รับ E-mail ยืนยัน

2. หากไม่สามารถเลือกช่วงเวลาได้แสดงว่าสิทธิในการรับวัคซีนเต็มแล้ว

เมื่ออ่านข้อกำหนดแล้วลงทะเบียนได้ที่ https://form.jotform.com/231298801295461