กิจกรรมวันปีใหม่ 2024 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

โรงพยาบาลเวชศาสตร์ขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “Fantasy Free Style 2024” ในวันที่ 12 มกราคม 2024 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงานให้บุคลากร และบุคลากรได้มาพบปะทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการเปิดงานโดย รศ. นพ.วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เกมจับไข่มังกร ประกวดการแต่งกาย การแสดงบนเวที จับสลากมอบรางวัลให้แก่บุคลากร