อาการไม่สบายของเด็ก

🦸‍♂️🦸การออกไปตลุยโลกกว้าง อย่างสนุกสนาน เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ แต่เมื่อพวกเขากลับมาบ้าน ผู้ปกครองต้องหมั่นสังเกตอาการ อาการต่อไปนี้
  • มีไข้ มีอาการทางเดินหายใจ ให้สงสัย ไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่, โควิด, RSV
  • มีไข้สูง + มีผื่น ให้สงสัย โรคมือ เท้า ปาก, สุกใส, หัด, ไข้เลือดออก
  • ท้องเสีย อาเจียน ให้สงสัย อุจจาระร่วง, โรตา เป็นต้น
ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถติดต่อกันได้ทั้ง การหายใจเอาละอองอากาศที่มีเชื้อปนอยู่เข้าไป การไอ จามรดกัน การใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน รวมไปถึงการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเข้าไป
หากเด็กเป็นไข้ ให้กินยาลดใช้นิดที่มีตัวยาพาราเซตามอลตามที่ระบุในฉลากยา หากไข้ยังสูง แนะนำให้เช็ดตัวลดไข้ เพราะถ้าไข้สูงปล่อยไว้อาจจะมีอาการชัก จากไข้สูงได้ ทั้งนี้อาจยังมีอีกหลายอาการที่ไม่ได้อยู่ตามข้างต้น หากมีอาการแย่ลง เช่น ซึม ไม่ทานอาหาร ไม่เล่น ตัวเย็น หายใจหอบ แนะนำให้พาไปพบแพทย์ทันที
ท่านสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับโรคต่างๆได้ที่
โรคมือ เท้า ปาก https://www.tropmedhospital.com/knowledge/hfm.html