"เกมโรคเขตร้อน"

ขอเชิญชวนเล่น “เกมโรคเขตร้อน”
เกมเสริมสร้างความรู้ โรคที่เป็นที่รู้จักและพบได้ในประเทศไทยและหลายประเทศในเขตร้อน

✅ เล่นฟรี
✅ เล่นได้ทุกเพศทุกวัย
✅ เล่นจบแล้วได้ใบ Certificate ออนไลน์ ทันที!
👉คลิกเลย : https://www.tm.mahidol.ac.th/policy/tropmed-virtual-game/
.
หมายเหตุ : แนะนำให้เล่นด้วยคอมพิวเตอร์
.
เงื่อนไข
1. ลงทะเบียนด้วยอีเมล
2. เกมประกอบด้วยเกมย่อย 3 เกม ใช้เวลาเล่นประมาณ 30 นาที
3. ผู้เล่นต้องทำแบบทดสอบ 8/10 คะแนน จึงจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์