ศูนย์บริการฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมเปิดให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แล้ว

ศูนย์บริการฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเปิดให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แล้ว
โดยทางโรงพยาบาลจะใช้พื้นที่ บริเวณอาคารราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์(ด้านหลังรพ.) เป็นพื้นที่ในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่ทำการลงทะเบียนไว้กับทางโรงพยาบาลฯ ขอให้ทุกท่านเดินทางมารับบริการตามวันที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับ
หมายเหตุ : แนะนำผู้เข้ารับบริการเดินทางมาด้วยขนส่งสาธารณะ เนื่องจากพื้นที่ในการจอดรถมีจำนวนจำกัด ขอบคุณครับ
แผนที่การเดินทางโดยละเอียด : https://www.tropmedhospital.com/map-and-direction
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19 : https://www.tropmedhospital.com/covid-vaccine