โครงการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 4 สายพันธุ์ฟรี ก.ค. 2566 - มิ.ย. 2567

(สิ้นสุดโครงการ)

เข็มที่ 1เข็มที่ 2เข็มที่ 3
08 ก.ย. 256606 ต.ค. 2566 เวลา 13.00-15.00น.08 มี.ค. 2567 เวลา 13.00-15.00น.
13 ก.ย. 256611 ต.ค. 2566 เวลา 13.00-16.00น.13 มี.ค. 2567 เวลา 13.00-16.00น.
15 ก.ย. 256616 ต.ค. 2566 เวลา 13.00-16.00น.15 มี.ค. 2567 เวลา 13.00-16.00น.
17 ก.ย. 256629 ต.ค. 2566 เวลา 8.00-12.00น.17 มี.ค. 2567 เวลา 8.00-12.00น.
20 ก.ย. 256624 ต.ค. 2566 เวลา 13.00-16.00น.20 มี.ค. 2567 เวลา 13.00-16.00น.
8 ธ.ค. 256612 ม.ค. 2567 เวลา 13.00-15.00น.17 พ.ค. 2567 เวลา 13.00-15.00น.
10 ธ.ค. 256621 ม.ค. 2567 เวลา 8.00- 11.00น.26 พ.ค. 2567 เวลา 8.00- 11.00น.
17 ธ.ค. 256628 ม.ค. 2567 เวลา 8.00- 11.00น2 มิ.ย. 2567 เวลา 8.00- 11.00น
31 มี.ค. 25675 พ.ค. 2567 เวลา 8.00- 11.00น-
26 เม.ย.256726 พ.ค. 2567 เวลา10.00 - 11.00น.-

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

 1. วัคซีนของโครงการเป็นวัคซีนอะไร?
  ตอบ วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ (GARDASIL®)
 2. วัคซีนได้รับบริจาคมาจากไหน?
  ตอบ ได้จากโครงการที่สภากาชาดไทย ได้รับบริจาควัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ จากบริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด  เพื่อสนับสนุนพันธกิจของสภากาชาดไทย ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชากรและบุคคลกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย โดยโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้รับความไว้วางใจจากสภากาชาดไทย ให้ร่วมดำเนินการจัดบริการแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
 3. ใครสามารถเข้ารับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีของโครงการได้ ?
  ตอบ เฉพาะผู้หญิงสัญชาติไทย อายุ 12 – 26 ปี ณ วันที่ได้รับวัคซีนของโครงการเข็มแรก
 4. ผู้ชาย หรือ ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในช่วงอายุ 12 – 26 ปี สามารถรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีได้หรือไม่?
  ตอบ วัคซีนนี้สามารถฉีดได้ในผู้หญิงและผู้ชายอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป แต่ โครงการนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะ หญิงไทยอายุ 12 – 26 ปี เท่านั้น
 5. วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีต้องฉีดทั้งหมดกี่เข็ม?
  ตอบ หากท่านอายุระหว่าง 12 – 14 ปี จะรับวัคซีนทั้งหมด 2 เข็มที่ 0 และ 6 เดือน หากท่านอายุตั้งแต่ 15 – 26 ปี จะได้รับวัคซีน ทั้งหมด 3 เข็มที่ 0,1,6 เดือน
 6. หากเคยรับวัคซีนป้องเชื้อไวรัสเอชพีวีมาก่อน สามารถเข้าโครงการได้หรือไม่?
  ตอบ ทางโครงการสงวนสิทธ์ให้กับผู้ที่ไม่เคยได้รับป้องกันมะเร็งปากมดลูกมาก่อนเท่านั้น
 7. หากไม่สามารถมารับวัคซีนในวันและเวลาที่กำหนด สามารถทำอย่างไรได้บ้าง
  ตอบ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการให้วัคซีนแก่ผู้ที่สะดวกมารับบริการ ในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 8. หากได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีครบแล้ว จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไหม?
  ตอบ แม้ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีครบแล้ว ควรต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตามเกณฑ์ปกติ
 9. ขณะนี้มีประจำเดือนสามารถรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีได้หรือไม่ ?
  ตอบ ท่านสามารถรับวัคซีนได้ การมีประจำเดือนไม่ได้เป็นข้อห้ามในการได้รับวัคซีน
 10. หากวันที่รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี มีอาการป่วย เช่น มีไข้ หนาวสั่น หายใจลำบาก อ่อนเพลียกล้ามเนื้อ สามารถรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี ได้หรือไม่?
  ตอบ หากมีไข้หรือเจ็บป่วยควรเลื่อนการรับวัคซีนไปก่อน กรณีเป็นหวัดเล็กน้อย สามารถรับวัคซีนได้
 11. หากได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีในวันนี้มีความจำเป็นต้องเว้นระยะเพื่อรับวัคซีนชนิดอื่นๆ เช่น  วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีน COVID-19 หรือไม่
  ตอบ สามารถรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีร่วมกับวัคซีนชนิดอื่นๆได้ โดยไม่ต้องเว้นระยะห่าง
 12. ข้อห้ามของวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีมีอะไรบ้าง
  ตอบ วัคซีนนี้ไม่ควรฉีดในผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของวัคซีน หรือฉีดในสตรีมีครรภ์
 13. ผลข้างเคียงภายหลังการวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีมีอะไรบ้าง
  ตอบ วัคซีนมีความปลอดภัยสูง ยังไม่พบว่ามีการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนโดยตรง อาการข้างเคียงที่พบบ่อยคือ ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีดยาซึ่งไม่รุนแรง และหายได้เองภายใน 2-3 วัน  อาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่อาจพบ ได้แก่ ไข้ คลื่นไส้ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ซึ่งไม่รุนแรงและหายได้เอง
 14. ข้อแนะนำหลังฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี
  1. ควรสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนแต่ละครั้งเป็นเวลา 30 นาที
  2. หากพบว่ามีการตั้งครรภ์ก่อนได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีเข็มถัดไป ควรงดรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีระหว่างตั้งครรภ์
 15. เดินทางมารพ. อย่างไร?
  ตอบ https://www.tropmedhospital.com/map-and-direction
 16. เสียค่าใช้จ่ายมั้ย ได้ฟรีทั้ง 3 เข็มรึป่าว?
  ตอบ ไม่เสียครับ และจะได้รับฟรีทั้ง 3 เข็ม (เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์กรุณามาให้ตรงตามตารางนัดหมาย) ยกเว้นผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ในเดือนมกราคม 67 เป็นต้นไป จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เท่านั้น
 17. มอบสิทธิ์ให้คนอื่นได้มั้ย
  ตอบ ไม่ได้ครับ เพื่อเป็นการป้องกันการนำสิทธิ์ไปขายต่อ และเพื่อการสรุปยอดจำนวนวัคซีนที่ถูกต้อง จึงไม่สามารถให้สิทธิ์คนอื่นได้
 18. จะเปิดบริการเมื่อไหร่บ้าง ติดตามได้ทางไหน
  ตอบ เนื่องจากเป็นวัคซีนที่ได้รับบริจาคมา(ตามข้อมูลข้อ 2 ) การเปิดให้ลงทะเบียนจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่ได้รับมา และเหลืออยู่ แต่ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทาง Facebook Page https://www.facebook.com/tmhospital/ 
 19. ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี
  ได้ที่ https://www.thaitravelclinic.com/blog/th/vaccineinfo/thai-hpv-vaccine.html