วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก พร้อมให้บริการแล้ววันนี้

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปากแล้ววันนี้ ในราคา เข็มละ 2,820 บาท (ฉีดทั้งหมด 2 เข็มห่างกัน 1 เดือน) วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก จะแนะนำให้เริ่มฉีดในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปีนะครับ
พ่อ แม่ ผู้ปกครองหลายท่านอาจจะเคยได้ยินโรคมือ เท้า ปาก และแน่นอนคงไม่อยากให้บุตร หลาน ของท่านต้องไม่สบายเพราะโรคนี้แน่นอน
โรค มือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม Enteroviruses ส่วนใหญ่มักพบการติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี โดยเฉพาะอายุต่ำกว่า 5 ปี สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ และโดยการหายใจเอาเชื้อที่แพร่กระจายจากละอองฝอยของการไอ จาม ของผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อเข้าไป
หากผู้ป่วยได้รับเชื้อจะมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ต่อมา 1-2 วัน มีอาการเจ็บปากร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และตุ่มแผลในปาก ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง หายได้เอง ส่วนน้อยอาจมีอาการทางสมองร่วมด้วย ซึ่งอาจทำให้รุนแรงถึงเสียชีวิตได้
การป้องกันเบื้องต้น แนะนำให้สอนการล้างมือที่ถูกต้องแก่เด็กๆ ทำความสะอาดสิ่งของ หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะร่วมกัน และเด็กที่ติดเชื้อควรพักอยู่บ้านเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ หากมีอาการผิดปกติแนะนำให้รีบไปพบแพทย์ด่วน