โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนให้บริการส่งคนไข้ จากรพ. - ไป BTS สถานีอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฟรี !!!

(ประชาสัมพันธ์) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนให้บริการส่งคนไข้ จากรพ. – ไป BTS สถานีอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฟรี !!! 👍👍👍
สามารถใช้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00น. – 15.00น. ติดต่อขอรับบริการได้ที่จุดคัดกรอง ชั้น1 อาคารราชนครินทร์
หมายเหตุ : เฉพาะผู้มารับบริการกับทางรพ.เท่านั้น
Free Shuttle Bus Services (Only for Customers) Between BTS Victory Monument Station to Hospital for Tropical Diseases

Please Feel Free to Contact Us at Screening Point

MONDAY TO FRIDAY From 10am – 3pm