งาน TropMed Quality Fair

ครั้งที่ 3

Mahidol_TropMed

Revolution Towards SDGs : การปฏิรูปสู่ความยั่งยืน

 5 กรกฎาคม 2566

ภายในงานพบกับ

  • Tropmed Talk by Dr.Mai: การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
  • การนำเสนอ Oral Presentation / Poster Presentation / Storytelling
  • นิทรรศการผลงานคุณภาพจากหน่วยงานสังกัดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก  
  • ลงทะเบียนส่งผลงาน คลิก  
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งผลงานและ Template Poster คลิก  
  • ร่วมโหวตผลงาน Popular Vote ผ่าน Facebook : TropMed Quality Fair คลิก
  • เวปไซต์งานมหกรรมคุณภาพ TropMed Quality Fair ครั้งที่ 3 คลิก
โปสเตอร์งาน TQF#3
กำหนดการ TQF3
ประกาศผล TQF3

▶ ผลงาน R2R, R2I โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

Poster Presentation (R2R/R2I)

Poster Presentation (OKRs)

Poster Presentation (ผลงานพัฒนาคุณภาพอื่นๆ : CQI, LEAN, KAIZEN, NEW)

▶ ภาพกิจกรรม

TropMed Quality Fair ครั้งที่ 3

since May 26, 2023