Sukaraj Tropical & Infectious Disease Hospital ประเทศเนปาล เข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ในระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน นำโดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนพร้อมด้วย อาจารย์แพทย์หญิงพิมพ์พรรณ พิสุทธิ์ศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ให้การต้อนรับคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก Sukaraj Tropical & Infectious Disease Hospital ประเทศเนปาล จำนวน 5 ท่าน เพื่อศึกษาดูงานในส่วนระบบต่างๆ ของทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางด้านโรคเขตร้อนต่อไปในอนาคต