การขอรับผลการตรวจ และแผ่น CD บันทึกภาพการตรวจ

ช่องทางการขอรับผลตรวจ

งานรังสีวินิจฉัยให้บริการแก่ผู้รับบริการที่ต้องการขอรับผลการตรวจจากงานรังสีวินิจฉัยในรูปแบบ Official report (A4), และ CD/DVD (ทั้งภาพและรายงานการตรวจ มีค่าบริการ 50 บาท) โดยสามารถติดต่อขอรับผลการตรวจได้ 2 ช่องทาง

1. ติดต่อขอรับด้วยตัวเองที่งานรังสีวินิจฉัย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ ทุกวัน เวลา 8.00 – 16.00 น.

2. ติดต่อขอรับผลผ่านช่องทาง Line Official Account โดยทำการแอดไลน์มาที่  @254ppxmd : XrayTropicalMedicine หรือ คลิกที่นี่

หมายเหตุ

– หากต้องการเฉพาะ Official report (A4) เจ้าหน้าจะทำการจัดส่งผ่านทางอีเมลล์

– การรับผลการตรวจในรูปแบบ CD/DVD เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์

บริการเพิ่มเติม

นอกจากนี้งานรังสีวินิจฉัยยังให้บริการนำผลและภาพสำหรับวินิจฉัยจากหน่วยงานอื่น มาลงในระบบ PACS ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเพื่อประกอบการวินิจฉัย ให้บริการทุกวันเวลา 8.00 – 16.00 น. โดยไม่มีค่าบริการ