ฝังเข็ม และนวดแผนไทย ให้บริการ 7 วัน !!!

1. เวชศาสตร์แผนจีน โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เปิดให้บริการ 7 วันแล้ว!!! เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 – 15.00น. ปิดรับบัตร 14.30น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-3069100 ต่อ 1226,1420
หมายเหตุ :
– ยกเว้นวันหยุดราชการ
– วันเสาร์-อาทิตย์เป็นคลินิกพิเศษนอกเวลา

2.เวชศาสตร์แผนไทย(นวด) เปิดให้บริการ 7 วัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. (ปิดรับบัตรเวลา 17.30 น.)

รายละเอียด ราคา และนัดหมายออนไลน์ได้ที่ https://www.tropmedhospital.com/thai-traditional-medicine
โทร 02-3069169, 02-3069100 ต่อ 1652
หมายเหตุ
– แพทย์ออกตรวจวินิจฉัยประเมินก่อนนวดในวันจันทร์ – เสาร์ ในช่วงเวลา 9.00 – 11.30 น.(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)