ระบบนัดหมายคลินิกอายุรกรรมทั่วไป ในเวลาราชการ  (Inpatient Clinic)

คำแนะนำ

    1. เนื่องจากคลินิกอายุรกรรมทั่วไปมีคนไข้เก่า และผู้มารับบริการ walkin อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการนัดหมายคลินิกอายุรกรรมจะทำได้จำกัด และมีเพียงบางช่วงเท่านั้น
    2. ผู้ป่วยใหม่สามารถนัดหมายพบแพทย์ได้เฉพาะวันพุธ เวลา 9.00-12.00 และวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00น. อย่างไรก็ตามท่านสามารถ walkin ได้ตลอดในวันจันทร์-ศุกร์เวลา 9.00-16.00น.
    3. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ควรทำบัตรโรงพยาบาลก่อนนัดหมาย

ทำบัตรโรงพยาบาล ONLINE

Loading...