ระบบนัดหมายคลินิกโรคสมองและระบบประสาท  (Neurology Clinic)

คำแนะนำ

    1. เนื่องจากคลินิกโรคสมองและระบบประสาทมีคนไข้เก่า และผู้มารับบริการ walkin อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการนัดหมายคลินิกจะทำได้จำกัด และมีเพียงบางช่วงเท่านั้น
    2. ผู้ป่วยใหม่สามารถนัดหมายพบแพทย์ได้เฉพาะวันจันทร์ เวลา 13.30-14.30 เท่านั้น
    3. ผู้ป่วยที่เคยรักษาที่โรงพยาบาลอื่น กรุณานำประวัติการรักษาของท่านมาด้วย เพื่อให้แพทย์พิจารณา
    4. สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ควรทำบัตรโรงพยาบาลก่อนนัดหมาย

ทำบัตรโรงพยาบาล ONLINE

Loading...