การตรวจ วินิจฉัย รักษา COVID19 

                 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นโรงเรียนแพทย์ในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถให้การตรวจ วินิจฉัย ผู้ป่วยและผู้สงสัยว่าติดเชื้อ COVID19 ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ สามารถส่งตรวจเชื้อด้วยเทคนิค Real-Time RT-PCR โดยห้องปฎิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน (TMDR)  ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กรุณาเลือกหัวข้อด้านล่างที่ใกล้เคียงกับตัวท่านที่สุด

ท่านที่มีอาการข้างต้นสามารถมาตรวจได้ที่คลินิกไข้หวัด (ARI Clinic) หรือที่คลินิกไข้ เพื่อความสะดวกท่านสามารถทำนัดหมายล่วงหน้าได้ทางระบบ Online

แพทย์จะประเมินว่าท่านสามารถตรวจคัดกรอง ตามเกณฑ์สปสช.หรือไม่ ถ้าท่านเข้าเกณฑ์ ท่านสามารถตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ท่านที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าว สามารถนัดหมาย รับคำปรึกษาผ่านระบบ Tele-consultation ของคลินิกนักท่องเที่ยว (Travel Clinic) ของรพ.

สำหรับโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ที่จะขอส่ง specimen ในกรณีสงสัย COVID19 สามารถส่งได้ทุกวัน

  คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

ต้องนัดหมายล่วงหน้าเพื่อตรวจ COVID 19 หรือไม่

เพื่อความสะดวก แนะนำให้ทำนัดหมายมาเพื่อตรวจ COVID19 ทุกครั้ง ท่านอาจจะ walkin มาที่ ARI clinic ได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ  แต่ถ้าท่านไม่สบายนอกเวลาราชการ แนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือมาตรวจได้ที่คลินิกไข้ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่มีอาการ ตรวจ COVID19 ได้ไหม

สามารถขอตรวจได้ แต่ถ้าไม่เข้าเกณฑ์ และไม่อยู่ในข่ายคัดกรองซึ่งแพทย์เป็นผู้ประเมิน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ทาง Online ก่อนมาที่โรงพยาบาล

ถ้าไม่เข้าเกณฑ์ ต้องเสียเงินเท่าไร

ต้องเสียค่าใช้จ่าย 3000 บาท เป็นอัตรารวมทุกอย่าง ทั้งค่าทำบัตร ค่าตรวจ Lab ค่าแพทย์ และค่าบริการของโรงพยาบาล

ใช้เวลารอผล Lab นานแค่ไหน และผลจะถูกแจ้งทางไหน

ผล Lab จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการ ถ้าต้องการผลตรวจด่วน แนะนำทำให้ทำนัดมา จะได้ตรงรอบของการส่งตรวจ ผลจะได้เร็วยิ่งขึ้น  ผล Lab จะถูกส่งทาง Email หรือทาง LINE ID

ถ้าผลเป็นบวก คือติด COVID19 ต้องทำอย่างไร

ถ้าผลยืนยันว่าเป็น COVID19 ท่านจำเป็นต้องมารักษาตัวในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นคนไข้ใน  ซึ่งท่านจะนอนรักษาในห้องเดี่ยว แยกโรค และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ