รายการวัคซีน

วัคซีนราคา
วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค (Dukoral®) 759
วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ JE (CD JEvax®, Imojev®)498
วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ JE ชนิดเชื้อตาย (JEvac®)** หมดชั่วคราว **438
วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A + B (Twinrix®)1,065
วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A (Avaxim160®) 1,376
วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A สำหรับเด็ก (Vaqta®)800
วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A ชนิดเชื้อเป็น (Mevac A®)** หมดชั่วคราว **704
วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ B (Euvax B®)314
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV vaccine (Gardasil®) 2,584
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ 369
วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น(ACYW135) ชนิด conjugate (Menactra®) 2,435
วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR) 227
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ Pneumococcal 13 (Prevnar®)2,357
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ Pneumococcal 23 (Pneumovax®)1,114
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Verorab®)369
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Chirorab®)373
วัคซีนป้องกันบาดทะยัก,ไอกรน,คอตีบ (Tdap) 664
วัคซีนป้องกันบาดทะยัก, ไอกรน, คอตีบ, โปลิโอ (Tdap+IPV) 848
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (IPV) 420
วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ (Td)51
วัคซีนป้องกันไอกรน (Pertussis)434
วัคซีนป้องกันโรคไทฟอย์ด (Typhim Vi®)511
วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (Varicella GCC®) 893
วัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Stamaril®) (ต้องนำ Passport และสำเนามาด้วย)1,200
วัคซีนป้องกันงูสวัด (Zostavax®) (กรุณาติดต่อล่วงหน้า) 4,830
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (Dengvaxia®) (อ่านที่นี่ก่อน)2,930
Equine Rabies immunoglobulin (ERIG)แล้วแต่น้ำหนักตัว
Human Rabies immunoglobulin (HRIG)แล้วแต่น้ำหนักตัว

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment