"Healthcare 2022 จักรวาลผู้สูงวัย" โดยเครือมติชน วันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมงานแฟร์เพื่อสุขภาพ “Healthcare 2022 จักรวาลผู้สูงวัย” โดยเครือมติชน ในวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา  ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ทางรพ.ได้นำบริการด้านสุขภาพที่หลากหลายจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนไปให้บริการมากมาย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

– ปรึกษาการเดินทางและท่องเที่ยว กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทาง

– บริการทำวัคซีนพาสปอร์ต Fast track ฟรี (เฉพาะงานนี้เท่านั้น)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

– ให้คำปรึกษาปัญหาโรคผิวหนังโดยแพทย์เฉพาะทาง (13.00 – 15.00 น.)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565

– แนะนำการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักโภชนาการ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565

– กิจกรรมเรียนรู้โรคเขตร้อน