เรื่องวุ่นๆ ของการตรวจ ATK

Q : ทำไมหน้าตาชุดตรวจแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกัน?
A: ประเด็นก็คือว่า ชุดตรวจ ATK แต่ละยี่ห้อจะมีความแตกต่างกันในทางปฏิบัติอยู่บ้าง ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละยี่ห้อ แต่ปลายทางก็เพื่อตรวจหาโควิดเหมือนกัน ที่เราเห็นส่วนใหญ่จะมีอุปกรณ์คือ 1.ก้าน SWAP 2.น้ำยา 3.หลอด 4.แผ่นแสดงผล ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำเมื่อเรามีชุด ATK ที่ไม่เหมือนเดิมคือการอ่านรายละเอียดการใช้งาน และทำตามคำแนะนำตามเอกสารกำกับชุดตรวจอย่างเคร่งครัด หรือบางยี่ห้ออาจจะมี QR Code ให้สแกนเพื่อดูวิดีโอสาธิตวิธีการทำอย่างละเอียดให้มาด้วย
Q : ขีดไม่ขึ้น?
A : ถ้าหากมีขั้นตอนใดที่พลาดไป ชุดตรวจอาจไม่แสดงผล หรือแสดงผลไม่แม่นยำ” หากไม่มีขีดขึ้นเลย หรือมีขีดขึ้นแค่ตัว T แปลว่าผลตรวจใช้ไม่ได้ ควรตรวจหาเชื้อ โดยใช้ชุดตรวจใหม่อีกครั้ง
Q : ต้องรอผลกี่นาที?
A : โดยปรกติให้รอผลราว 10-15 นาที (ให้อ่านตามคู่มือที่แนบมาครับ)
Q: ชุดตรวจที่ใช้แล้ว ควรทิ้งอย่างไร?
A : 1. ถ้าอยู่ในที่ ที่มีถังขยะติดเชื้อ ให้ใส่ถุงมัดให้เรียบร้อย และทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ
2. หากไม่มีถังขยะติดเชื้อ ให้ใส่ถุงขยะซ้อนสองชั้น จากนั้นฉีดพ่นด้วยแอลกอฮอล์ และเขียนแปะที่ถุงว่าขยะติดเชื้อ
Q : บวกหรือลบ ควรจบยังไงดี?
A : หากผลเป็นบวกให้ปฏิบัติดังนี้
1. แยกกักตัวทันที (ดูวิธีการทำ Home Isolation ได้ที่ https://www.tropmedhospital.com/news/homeisolation.html )
2. โทรสายด่วน สปสช 1330 กด 14 (ต่างจังหวัดให้ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือ รพ.สต.)
3. หลังจากการประเมินอาการ อาจจะให้แยกกักตัวที่บ้าน หรือพักรักษาตัวที่รพ. ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
4. หมั่นสังเกตอาการตนเองวัดอุณหภูมิ ร่างกายเป็นประจำหากมีอาการ หอบ เหนื่อย มีไข้สูงติดต่อกัน ให้รีบติดต่อไปยังสปสช 1330 หรือ รพ. ใกล้บ้านท่าน
หากผลเป็นลบ
1. หากมีประวัติเสี่ยงให้แยกกักตัว
2. ทำการทดสอบซ้ำในอีก 3-5 วัน
3. หมั่นสังเกตุตนเอง หากมีอาการเข้าข่ายโควิด ให้ตรวจซ้ำทันที
ด้วยความปรารถนาดีจาก #โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน