คลินิกพิเศษเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเพิ่มรอบการนัดหมาย Online

(ประชาสัมพันธ์) คลินิกพิเศษเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเพิ่มรอบการนัดหมาย Online เพื่อให้ทุกท่านเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวกสบายมากขึ้น สามารถนัดหมายเข้าพบแพทย์ได้ที่ https://www.tropmedhospital.com/booking/tmd-rehab.html 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดการให้บริการในหน้านัดหมายให้ครบถ้วน

#โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน #เป็นไข้ให้เขตร้อนดูแล #คลินิกไข้เปิดให้บริการตลอด24ชม.