ไวรัส RSV

ลูกหลานของท่านกำลังไม่สบายอยู่หรือไม่? 

ไวรัส RSV มีชื่อเต็มว่า Respiratory Syncytial Virus เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ “มีอาการคลายไข้หวัดแต่จะรุนแรงกว่า และอาจสร้างความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้” อันที่จริงสามารถพบได้ในทุกช่วงอายุ กลุ่มที่เสี่ยงก็จะเป็นเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ

โรคนี้ติดต่อผ่านทางสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ และอาจแพร่กระจายโดยการไอ จาม หรือการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่ลอยฟุ้งอยู๋ในอากาศ หรืออาจจะเป็นการสัมผัสภาชนะหรือพื้นผิวต่างๆ ก็อาจจะติดเชื้อได้เช่นกัน

อาการสำคัญของโรคนี้คือ มีไข้ มีน้ำมูก ไอ มีเสมหะ อาจจะดูเป็นอาการพื้นๆทั่วไป แต่ถ้าหากเมื่อไหร่ที่มีอาการหายใจเร็ว หอบเหนื่อย เบื่ออาหาร เซื่องซึม ต้องรีบไปพบแพทย์อย่างด่วน “เพราะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนถึงขั้นเสียีวิตได้”

หมายเหตุ : RSV ยังไม่มีวัคซีนป้องกันดังนั้น ถ้ามีไข้ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 เราเองได้ทราบการป้องกันตนเองให้ห่างจากการระบาดและปฏิบัติกันมาเป็นอย่างดี ฉะนั้นการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด ทำความสำอาดของใช้และพื้นผิวต่างๆให้สะอาด รวมไปถึงการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ก็จะเป็นการป้องกันตนเองได้ดีในระดับหนึ่ง

ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน