เกี่ยวกับเรา

        ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ จัดตั้งอยู่ในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจรักษาโรคเขตร้อน และยังมีการเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภายในโรงพยาบาลเพื่อให้สะดวกต่อการใช้บริการ ทั้งนี้ยังมีการใส่ใจในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มระบบ เนื่องจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เล็งเห็นปัญหาของการอภิบาลผู้สูงอายุ  ที่ปัจจุบันเป็นปัญหากับสังคมของประเทศไทย จึงได้เปิดศูนย์ให้บริการ “TropMed Homecare” เสมือนเป็นบ้านที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลสร้างความอบอุ่น ปลอดภัย ให้กับผู้สูงอายุและเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัวลูกหลานในสังคมไทย

        ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ จัดตั้งอยู่ในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจรักษาโรคเขตร้อน และยังมีการเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภายในโรงพยาบาลเพื่อให้สะดวกต่อการใช้บริการ ทั้งนี้ยังมีการใส่ใจในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มระบบ เนื่องจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เล็งเห็นปัญหาของการอภิบาลผู้สูงอายุ  ที่ปัจจุบันเป็นปัญหากับสังคมของประเทศไทย จึงได้เปิดศูนย์ให้บริการ “TropMed Homecare” เสมือนเป็นบ้านที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลสร้างความอบอุ่น ปลอดภัย ให้กับผู้สูงอายุและเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัวลูกหลานในสังคมไทย

       

มาตรฐานในการดูแล

      ให้การดูแลทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลขั้นต้น เช่น ป้อนอาหาร ให้อาหารทางสายยาง ทำความสะอาดร่างกาย พลิกตัว พยุงตัว ดูแลการขับถ่าย ตลอดจนดูแลผู้สูงอายุที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ทั้งนี้ยังมีพยาบาลวิชาชีพดูแลและควบคุมการให้การพยาบาลรวมถึงการบริการอื่นๆ และมีทั้งผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอบรมและมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุ

       ทางหน่วยโฮมแคร์มีแพทย์ทางด้านอยุรกรรมตรวจเยี่ยมทุกวัน และมีแพทย์ทางด้านจิตเวชตรวจเยี่ยมทุก 2 สัปดาห์ ถ้ามีอาการผิดปกติทางหน่วยฯรีบส่งแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนทันที่

Home care 02
Home care 01

เทคแคร์ ห่วงใย ด้วยหัวใจการบริการ