งานบริการหลักของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

 1. ดูแลความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ให้สุขสบาย
 2. การทำแผล
 3. การเคาะปอด  ดูดเสมหะ
 4. ได้รับประทานอาหาร / ป้อนอาหาร / รับประทานอาหารทางสายยาง
 5. ได้รับยาประจำตัว
 6. ดูแลเรื่องระบบขับถ่ายและทำความสะอาด
 7. ดูแลการเคลื่อนไหว เช่น จัดท่านั่ง นอน เคลื่อนย้าย และการพลิกตะแคงตัว
 8. ตรวจสัญญานชีพจรวันละ 2 ครั้ง
 9. ตรวจสุขภาพประจำปี
 10. ฉีดวัคซีน เช่น ไข้หวัดใหญ่ทุกปี
 11. มีแพทย์ตรวจเยี่ยมทุกวัน และพยาบาลดูแล 24 ชั่วโมง ถ้ามีอาการผิดปกติจะส่งแผนกฉุกเฉิน รพ.เวชศาสตร์เขตร้อนทันที

งานบริการเพิ่มเติม

 • กายภาพบำบัด
 • นวดแผนไทย
 • ฝังเข็ม
การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดเรเดียล
S__43778094
ฝังเข็ม