ข้อมูลยา Pethidine (50 mg/ml) Injection


ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวด

ค่าที่เฝ้าติดตาม

Pain Score, BP, RR, HR ก่อนและหลังให้ยา

ระยะเวลาที่ต้องติดตามหลังจากให้ยา

IV Push หลังฉีดทันทีและทุก 5 นาที รวม 4 ครั้ง จากนั้นทุก 30 นาที รวม 2 ครั้ง

IM หลังฉีดทันทีและทุก 15 นาที รวม 4 ครั้ง จากนั้นทุก 30 นาที รวม 2 ครั้ง

อาการที่ควรระวัง

ความดันต่ำ, กดการหายใจ

กล้ามเนื้อสั่น, N&V

ข้อมูลเพิ่มเติม/แจ้งแพทย์เมื่อ

พบอาการความดันต่า (BP<90/60), HR<60 ครั้ง/นาที, กดการหายใจ (RR<12), กล้ามเนื้อสั่น, ชัก

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment