ขั้นตอนการให้บริการ : Procedure

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Information


  • เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ จึงงดเยี่ยมผู้สูงอายุในทุกกรณี

คำถามที่ถามบ่อย : FAQ


อยากพาญาติมาดูแลที่ TropMed Homecare ต้องทำอย่างไร

เบื้องต้นแนะนำให้โทรติดต่อหน่วยบริบาลผู้สูงอายุ ที่เบอร์ 02-354-4658 เพื่อสอบถามรายละเอียดและห้องว่าง ถ้ามีห้องว่างเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ส่งประวัติทางการแพทย์ของผู้สูงอายุมาให้แพทย์ประเมินก่อน ว่าสามารถจะรับมาดูแลได้หรือไม่

ในช่วงนี้ทางหน่วยบริบาลผู้สูงอายุจะรับผู้สูงอายุใหม่หรือไม่

ในช่วง COVID19 ทางหน่วยจำเป็นต้องมีการเข้มงวดในการรับผู้สูงอายุใหม่ นอกจากขั้นตอนปกติแล้ว ผู้สูงอายุใหม่จำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อ COVID 19 ที่โรงพยาบาล และต้องพักที่หอผู้ป่วยพิเศษ 2 เพื่อเฝ้าดูอาการก่อน 14 วัน ถึงจะย้ายมายังหน่วยบริบาลผู้สูงอายุได้

ติดต่อเรา : Contact us

หน่วยบริบาลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ชั้น 4-5 อาคารตระหนักจิต หะริณสุต 420/6 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ 02-354-4658    E-mail: tropmedhomecare@gmail.com

วันและเวลาทำการ : Service Hours

มีผู้ดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อความปลอดภัยและป้องกัน COVID 19 งดเยี่ยมผู้สูงอายุ